Rob van Ingen met Katja: wij bladeren terug op ruim 37 jaar redacteurschap van Sevennnieuws.

Rob wordt door diverse clubleden en oud-bestuursleden in het zonnetje gezet! Deze eerste uitgave van Sevennieuws door de nieuwe redactie is een extra uitgave, bedoeld om Rob en Katja te bedanken voor hun inspanningen voor de club en om Anne Marie en Andrew een goede start te gunnen als nieuwe redactie. In dit blad vindt u dan ook diverse bijdragen van leden en oud-bestuursleden, die terugblikken naar het verleden, maar hopelijk ook een blik op de toekomst van Sevennieuws.

Leden kunnen hier Sevennieuws digitaal lezen