Hier zijn drie scans uit het boekje ‘AUSTIN TYPE SYMBOLS and DATING FEATURES’. In deze lijsten staan beknopte technische gegevens en veranderingen in de loop der jaren. Het zijn de bladzijden over de Sevens. Vooral de vermelding van de chassis-nummers zijn heel handig als je wilt zien wat er over je eigen Seven wordt vermeld.
Leuk ook om te zien dat de Mini en de A30 beide als ‘Seven Saloon’ meegenomen worden onder het kopje ’SEVENS’!