De Dutch Pre-War Austin Seven Owners (DPWA7O) is opgericht in 1982, 60 jaar na de introductie van de Austin Seven. Wij zijn een vriendenkring van eigenaren van een Austin Seven, (BMW-)Dixi, Rosengart of American Bantam, of voor wie de club een warm hart toedraagt.

Wij behartigen de belangen van de eigenaars van deze fantastische kleine auto en helpen elkaar bij het rijdend houden of rijdend maken van onze hobby. Het is niet belangrijk dat onze auto in concours staat zijn. Belangrijk is dat je plezier hebt door de auto. Je bent trots op de auto en zorgt dat anderen ook hierdoor gestimuleerd worden.

Door de evenementen ontstaat een hechte band, het onderlinge contact is groot  .

Wij kennen de weg naar (veelal Engelse) onderdelenleveranciers en helpen elkaar bij het vinden van lastiger verkrijgbare onderdelen.
Ook voor technische adviezen weten onze leden elkaar prima te vinden.
Vier keer per jaar verschijnt ons clubblad “Sevennieuws”, tegelijk met het Engelse blad “Magazine of the Austin Seven”, uitgegeven door de Austin Seven Clubs’ Association.
Wij zijn in Nederland lid van de belangenorganisatie FEHAC en in Engeland van de Austin Seven Clubs’ Association.